Năm 2014, Quảng Trị phấn đấu tăng trưởng kinh tế - xã hội đạt 7%

Kinh tế đầu tư Cơ hội đầu tư

Thứ 6, 27/12/2013 16h51

 

NETVIET - UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2014, địa phương này phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh - tế xã hội trên 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng.

 

Để đạt được chỉ tiêu trên, năm 2014, Quảng Trị tập trung một số giải pháp chủ yếu như tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng hợp lý. Tỉnh sẽ ưu tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao. Bên cạnh đó, Quảng Trị cũng sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường quản lý thị trường giá cả, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Năm 2013, tỉnh Quảng Trị đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,7%; sản xuất công nghiệp đạt 5.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 118 triệu USD, tăng 23,5% so với năm 2012.

 

Thành Thái