Hỏi về lệ phí giữ lại Quốc tịch Việt Nam

Góc Kiều bào Tư vấn Kiều bào

Thứ 3, 21/01/2014 17h35

Hỏi NETVIET - Độc giả Lê Thái Phong – hiện đang định cư tại Cộng hòa Pháp hỏi: Kính nhờ Ban biên tập giúp tôi giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc thu lệ phí xin giữ lại quốc tịch Việt Nam và thủ tục, cũng như lệ phí cấp hộ chiếu Việt Nam cho người xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Cụ thể: Theo quy định của Bộ Tài chính, lệ phí xin giữ quốc tịch Việt Nam là bao nhiêu? được áp dụng chung cho Đại sứ quán Việt Nam ở các nước trên thế giới hay áp dụng theo từng nước cụ thể?

 

Trả lời:

 

Căn cứ theo quy định về phí và lệ phí Lãnh sự thì mức phí để xin giữ quốc tịch Việt Nam là 10 USD/người – áp dụng với tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Mức phí này cũng được công bố công khai trên website của những cơ quan này. Bạn có thể lên website của cơ quan đại diện ngoại giao để tìm hiểu.

 

Ý thứ 2 mà bạn có đề cập đến là: Có sự khác nhau về lệ phí cấp, đổi hộ chiếu giữa người đổi hộ chiếu đã hết hạn và làm lại hộ chiếu mới với người làm thủ tục xin giữ quốc tịch Việt Nam xin cấp hộ chiếu Việt Nam không?

 

Trước hết, xin lưu ý bạn là theo Thông tư 07 năm 2013 của Bộ Công An thì quy định về việc cấp đổi hộ chiếu đã bị bãi bỏ. Hiện tại chỉ có hai quy định: Quy định xin cấp lại hộ chiếu và quy định thứ 2 là xin cấp mới hộ chiếu.

 

Cấp lại hộ chiếu sẽ áp dụng với trường hợp là: 1 người là hộ chiếu vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, bị hư hỏng, bị rách không thể sử dụng được nữa. Trường hợp thứ 2 là tách con ra khỏi hộ chiếu của cha mẹ. Thì những thủ tục đấy người ta sẽ thực hiện thủ tục cấp lại hộ chiếu.

 

Trường hợp thứ 2 là thực hiện thủ tục cấp mới hộ chiếu. Sẽ áp dụng với trường hợp chưa bao giờ được cấp hộ chiếu hoặc hộ chiếu hết hạn thì bạn sẽ cấp mới hộ chiếu. Hoặc trường hợp của bạn, sau khi bạn làm thủ tục xin giữ quốc tịch Việt Nam thì bạn sẽ làm thủ tục xin cấp mới hộ chiếu. Mức lệ phí xin cấp mới hộ chiếu là 70 USD áp dụng với tất cả các trường hợp và không có một ngoại lệ nào cả.