Phê duyệt Quy hoạch Khu kinh tế Năm Căn, Cà Mau

Kinh tế đầu tư Cơ hội đầu tư

Thứ 6, 20/12/2013 14h34

 

 NETVIET - Vừa qua, Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

 

Theo quy hoạch, Khu kinh tế Năm Căn có diện tích hơn 10.800ha, là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm khu phi thuế quan, công nghiệp - thương mại - dịch vụ và khu thuế quan, đô thị, nuôi trồng thủy sản kỹ thuật cao, dịch vụ du lịch sinh thái và các trung tâm tiếp vận của tỉnh Cà Mau.

 

Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng và phát triển Khu kinh tế Năm Căn trở thành đầu mối giao thương quốc tế của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với các ngành chủ chốt là công nghiệp cơ khí, đóng mới sửa chữa tàu biển, công nghiệp và dịch vụ dầu khí; phát triển du lịch sinh thái và du lịch biển đảo, kinh tế cảng, khu phi thuế quan…