Thủ tục xin hộ chiếu Việt Nam cho người sinh ở nước ngoài

Góc Kiều bào Tư vấn Kiều bào

Thứ 4, 19/02/2014 17h17

Hỏi NETVIET -  Con gái tôi (tên Âu Cơ) sinh năm 1987 ở Mỹ. Xin hỏi, con tôi có thể xin hộ chiếu VN được không? Và thủ tục để được hợp lệ (nếu có thể) phải tìm xem ở đâu?

 

Trả lời:

 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Hộ chiếu Việt Nam chỉ được cấp cho công dân Việt Nam. Do đó con gái bạn (tên Âu Cơ) hiện đang ở Mỹ chỉ có thể được cấp hộ chiếu Việt Nam khi đã có quốc tịch Việt Nam. Giấy tờ chứng minh con bạn có quốc tịch Việt Nam trong trường hợp này là: Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ (trường hợp này: giấy tờ chứng minh là hộ chiếu của bạn); hoặc Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam (Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam).

 

Thủ tục cấp hộ chiếu Việt Nam:

 

Bạn có thể xem tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (“Nghị định 136/2007”) và Nghị định 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (“Nghị định 65/2012”)

 

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 136/2007 đã sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2012:

Công dân Việt Nam đang ở nước ngoài đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông thì nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trả kết quả cho người đề nghị trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ”.

 

Theo đó, bạn có thể liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ để làm thủ tục cấp hộ chiếu cho con gái mình hoặc khai chung con gái vào hộ chiếu (trường hợp con bạn dưới 9 tuổi và cùng đi với bạn về Việt Nam).

 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/thu-tuc-cap-doi-va-gia-han-ho-chieu-passport