Thủ tục mang tài sản về Việt Nam

Góc Kiều bào Tư vấn Kiều bào

Thứ 4, 15/01/2014 17h40

Hỏi NETVIET -  Tôi có người em trai đi xuất cảnh lao động ở Hàn Quốc theo hợp đồng đầu tiên thông qua trung tâm xúc tiến việc làm là 3 năm. Hết hạn 3 năm, em tôi về nước và làm lại thủ tục xuất cảnh trực tiếp theo hợp đồng với ông chủ cũ.

Trong quá trình sinh sống ở đây, em tôi có mua một chiếc ô tô con và một số vật dụng cá nhân khác như máy ảnh, máy tính, ti vi... Nay sắp hết hạn hợp đồng, em tôi sẽ về Việt Nam sinh sống, không trở lại Hàn Quốc nữa. Xin hỏi những tài sản riêng trên của em tôi có được mang về Việt Nam hay không? Nếu có phải chịu những khoản thuế, phí, lệ phí nào, ở đâu?

 

Trả lời:

 

Những loại tài sản riêng trên em bạn có thể mang về Việt Nam và phải làm các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật. Đối với các vật dụng là đồ dùng cá nhân như máy ảnh, ti vi… là các loại tài sản di chuyển phục vụ sinh hoạt làm việc của cá nhân.Tài sản di chuyển của người Việt Nam và gia đình định cư ở nước ngoài mang về nước khi được phép trở về định cư ở Việt Nam phải làm thủ tục hải quan (khoản 4 điều 35 Nghị định 154/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan). Em của bạn phải làm thủ tục hải quan tại trụ sở Hải quan cửa khẩu hoặc trụ sở hải quan ngoài cửa khẩu.

 

Khi mang những tài sản riêng đó em bạn sẽ được miễn thuế xuất nhập khẩu theo khoản 2 điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu 2005. Tuy nhiên, đối với ô tô, em bạn không thuộc trường hợp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm c) Khoản 2 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định về trường hợp được miễn thuế nhập khẩu.

 

Do đó, em bạn phải nộp thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCNVN và thuế giá trị gia tăng theo Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCNVN đối với ô tô dự định mang về nước. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu và nộp các loại thuế theo quy định trên, em bạn phải đăng ký lưu hành và nộp lệ phí trước bạ đối với chiếc xe theo Thông tư 06/2009/TT-BCA(C11) của Bộ Công an ngày 11/03/2009 quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.