Hà Nam cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc

Kinh tế đầu tư Xúc tiến đầu tư

Thứ 6, 17/01/2014 15h57

NETVIET - UBND tỉnh Hà Nam cho biết, trong thời gian qua tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh. Sắp tới, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút thêm các doanh nghiệp từ Hàn Quốc.

 

Việc thực hiện nghiêm túc 10 cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã tạo động lực tốt cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp này về thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp phép đầu tư, cung cấp mặt bằng, thi công hạ tầng, tuyển nhân lực.

 

UBND tỉnh Hà Nam cho biết sẽ tiếp tục đưa ra những chủ trương và chính sách ưu tiên dành cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc, đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa phương. Ngoài việc nghiêm túc thực hiện 10 cam kết đối với các nhà đầu tư nước ngoài, tỉnh luôn sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, tiếp thu các kiến nghị và khẩn trương tìm cách giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải.

 

Nguồn: Theo TTXVN