Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc

Kinh tế đầu tư Cơ hội đầu tư

Thứ 6, 03/01/2014 15h53

 

NETVIET - Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ban hành quyết định, về cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo mức cao nhất để phát triển đảo Phú Quốc về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

 

 

Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015, đảo Phú Quốc sẽ tập trung đầu tư hệ thống giao thông đường bộ, sân bay, cảng biển; các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, y tế, giáo dục, môi trường đô thị.

 

Quyết định cũng khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải và nước thải, bệnh viện chất lượng cao, hệ thống thương mại, xây dựng các trung tâm đào tạo nhân lực cho các ngành du lịch, thương mại, khu phi thuế quan gắn với sân bay quốc tế Phú Quốc.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2014.

 

Nguồn: Theo TTXVN