Ban chấp hành VYSA đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2015

Góc Kiều bào Sự kiện

Thứ 2, 17/03/2014 15h54

NETVIET - Tại Tokyo, Nhật Bản, Ban chấp hành nhiệm kì 2014 - 2015 của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã có buổi họp đầu tiên để đề ra phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kì này.

 

 

Ảnh: www.vysajp.org 

 

Cuộc họp có sự tham gia của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch phụ trách các mảng Thể thao, Văn hoá, Đối Ngoại, Thông tin, và các ban tương ứng. Các Trưởng ban trình bày kế hoạch hoạt động của các ban trong năm, đồng thời đưa ra các đề xuất mới để Ban Chấp hành cùng bàn bạc, trao đổi. Cuối buổi họp, các thành viên nam có các tiết mục văn nghệ với đàn ghita ấm áp, vui vẻ. Buổi họp kết thúc tốt đẹp với nhiều kế hoạch hoạt động mới, ý nghĩa.

 

CTVNN Thanh Thủy