Hợp tác phát triển cây lương thực tại Mô-dăm-bích

Kinh tế đầu tư Xúc tiến thương mại

Thứ 5, 13/03/2014 15h22

NETVIET - Ngày 11/3, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Mô-dăm-bích, về hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực, thực phẩm.

 

 

Ảnh: www.bbc.co.uk

 

Theo đó, Việt Nam sẽ giúp Mô-dăm-bích thực hiện dự án "Hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mô-dăm-bích giai đoạn 2013 - 2017" có giá trị 43 tỷ đồng, tương đương 2,1 triệu USD và Mô-dăm-bích đóng góp 210.000 USD vốn đối ứng để triển khai dự án. Hiệp định hợp tác nghiên cứu, phát triển tập trung đào tạo cán bộ nghiên cứu, xây dựng mô hình cây lương thực giúp Mô-dăm-bích đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp để tăng sản lượng lúa gạo, giảm dần nhập khẩu. Đồng thời thử nghiệm các mô hình phát triển đậu tương, khoai lang và rau... nhằm đảm bảo an ninh lương thực và tăng thu nhập cho nông dân Mô-dăm-bích.

 

Nguồn: Theo TTXVN