Xây dựng chứng nhận tiêu chuẩn chung cho tôm ASEAN

Kinh tế đầu tư Xúc tiến thương mại

Thứ 4, 05/03/2014 17h26

NETVIET - Hiệp hội nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản VN VASEP cho biết: Các nước ASEAN hiện nay đang cung cấp 80% sản lượng tôm cho toàn thế giới trong khi các nhà sản xuất, chế biến tôm của các nước ASEAN phải thực hiện rất nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác nhau xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng của các nước.

 

 

Ảnh: Người Lao Động

 

VASEP sẽ cố gắng cùng với các cơ quan quản lý nhà nước và các nước ASEAN thực hiện bộ tiêu chuẩn chung cho tôm với những điều kiện đặc thù của các nước ASEAN và đáp ứng các yêu cầu phổ biến của các tiêu chuẩn quốc tế. Bộ tiêu chuẩn tôm ASEAN sẽ được chia ra làm 2 phần, gồm bộ tiêu chuẩn cho việc nuôi tôm quảng canh và bộ tiêu chuẩn cho tôm công nghiệp. Như vậy, các nhà sản xuất, chế biến tôm ASEAN sẽ phải thực hiện một bộ tiêu chuẩn chung thay vì phải chạy theo nhiều tiêu chuẩn như hiện nay.

 

Nguồn: Theo TTXVN