Sản lượng hồ tiêu 2014 dự kiến đạt khoảng 125.000 tấn

Kinh tế đầu tư Xúc tiến thương mại

Thứ 5, 20/03/2014 10h13

NETVIET - Theo tính toán của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), năm 2014, sản lượng hồ tiêu của cả nước sẽ đạt khoảng 120.000-125.000 tấn, tương đương vụ năm 2013.

 

 

Cụ thể, Tỉnh Đồng Nai ước đạt khoảng 2.500 tấn, tăng 20%; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt khoảng 3.500 tấn, ước tăng 30%; Bình Phước đạt 5.000 tấn, giảm 20%; Đắk Nông đạt 3.500 tấn, tăng 25%; Đắk Lắk đạt 800 tấn, tăng 5%; Gia Lai đạt 8.000 tấn, giảm 30% với so vụ 2013. Đến nay, tỉnh Bình Phước đã thu hoạch được 3/4 diện tích, các tỉnh Tây Nguyên cũng thu hoạch 1/3 diện tích. Theo VPA, tiến độ thu hoạch, tiêu thụ và giá mua bán trong nước diễn biến từ đầu vụ tới nay tương đương cùng kỳ năm 2013 và giá đang có xu hướng tăng.

 

Nguồn: Theo TTXVN